Bangpakok Hospital

ตรวจหายีนส์เสี่ยง “โรคมะเร็ง” มรดกทางพันธุกรรม รู้ก่อน ป้องกันได้ยีนส์เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งอย่างไร

โรคมะเร็ง เกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งปัจจัยหลักจะเป็นพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น การสูบบุหรี่, ดื่มสุรา, การได้รับสารพิษในชีวิตประจำวัน, การกินสัตว์เนื้อแดงในปริมาณมาก, การกินอาหารปิ้งย่างบ่อย ๆ เป็นต้น แต่สาเหตุหนึ่งที่สามารถทำให้เกิดโรคมะเร็งได้เช่นกัน คือ พันธุกรรมหรือยีนส์ที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งถึงแม้การถ่ายทอดทางพันธุกรรมจะมีความเสี่ยงไม่เท่าพฤติกรรมการใช้ชีวิต แต่ถ้าตรวจเจอก่อนเราจะสามารถดูแลตัวเองเพื่อป้องกันการเกิดโรคได้

เราจะสามารถตรวจหาว่าเรามียีนส์ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งได้อย่างไร

การตรวจหายีนส์ที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งจะรวมอยู่ใน Premium DNA Test โดยสามารถตรวจจากการเก็บเนื้อเยื่อบริเวณกระพุ้งแก้มใช้เวลาแปลผลประมาณ 4 สัปดาห์ก็จะทราบผลว่าเรามียีนส์ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งหรือไม่การตรวจยีนส์สามารถบอกโรคมะเร็งชนิดใดได้บ้าง

การตรวจยีนส์สามารถหาความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งได้ถึง 30 ประเภท โดยประเภทที่เด่น ๆ ได้แก่ มะเร็งเต้านม, มะเร็งรังไข่, มะเร็งตับ, มะเร็งลำไส้, มะเร็งกระเพาะอาหาร, มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ, มะเร็งเม็ดเลือด และมะเร็งไต เป็นต้น

การตรวจหายีนส์ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งเหมาะกับใครบ้าง

การตรวจหายีนส์ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง เหมาะสำหรับคนที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งมาก่อน เพื่อหาว่าเราได้รับการถ่ายทอดยีนส์มะเร็งมากจากบรรพบุรุษหรือไม่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่ไม่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งมาก่อนก็สามารถมียีนส์ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งได้ เพียงแต่คนในครอบครัวอาจยังไม่แสดงอาการให้เห็น ดังนั้นการตรวจหายีนส์ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง จึงเหมาะกับทุก ๆ คนที่ต้องการทราบว่าเรามียีนส์ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งหรือไม่

เมื่อเราทราบว่ามียีนส์ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง เราควรจะดูแลตัวอย่างไร

การที่เราตรวจพบว่าเรามียีนส์ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นโรคมะเร็งเสมอไป เพราะปัจจัยทางพันธุกรรมจะมีผลต่อการเกิดโรคแค่ไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ แต่ปัจจัยที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมีผลเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูงถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ทั้งนั้นการตรวจทราบว่า เรามียีนส์ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งจะทำให้เราตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ ลดพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เสี่ยงเพิ่ม เช่น ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา, รับประทานอาหารที่มีประโยชน์, ไม่รับประทานสัตว์เนื้อแดงหรืออาหารปิ้งย่างมากจนเกินไป, ไม่นอนดึกหรือเครียดเกินไป ก็จะทำให้เราสามารถป้องกันการเป็นโรคมะเร็งในอนาคตได้


โดย พญ.สุวรรณี ศิริวิมลานันท์
แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
Wellness & Anti Aging Center

แพ็คเกจและโปรโมชั่น
แพ็คเกจของเรา

18,000.-

EDIM Test

EDIM Test การตรวจวิเคราะห์แนวโน้มเซลล์ผิดปกติ ก่อนก่อโรคมะเร็งในอนาคต เพื่อหาแนวทางป้องกันและตรวจหาความผิดปกติก่อนที่จะถึงจุดวิกฤต

25,000.-

โปรแกรม Cancer Screening

ตรวจก่อน ทราบก่อน วางแผนก่อน

45,000.-

Premium DNA

ในปัจจุบัน คนไทยยังไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของคนไทย หรือแม้แต่โรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน หัวใจ ความดันสูง ไขมันสูง เป็นต้น การตรวจ DNA จึงเป็นการตรวจอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถบอกความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ เพื่อช่วยวางแผนและวิเคราะห์สุขภาพในอนาคต อาทิ ความเสี่ยงการเกิดโรค วิตามินและสารอาหาร ความไวต่ออาหารแต่ละชนิด และการลดน้ำหนัก ซึ่งการตรวจ DNA จะช่วยให้เรารับรู้ความเสี่ยงตั้งแต่เริ่มต้น จึงทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม

Go to top