Bangpakok Hospital

โปรแกรม Cancer Screening

ตรวจก่อน ทราบก่อน วางแผนก่อน

โปรแกรม Cancer Screening 
Male / Female

ราคา 25,000 บาท

ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธ.ค. 2567Wellness and Anti-Aging Center 

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08:00 – 18:00 น.

ปรึกษาปัญหาสุขภาพและสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่

แพ็คเกจและโปรโมชั่น
แพ็คเกจของเรา

18,000.-

EDIM Test

EDIM Test การตรวจวิเคราะห์แนวโน้มเซลล์ผิดปกติ ก่อนก่อโรคมะเร็งในอนาคต เพื่อหาแนวทางป้องกันและตรวจหาความผิดปกติก่อนที่จะถึงจุดวิกฤต

Go to top