Bangpakok Hospital

Oligoscanรู้ให้ชัด ตรวจจับสารโลหะหนัก ด้วยเครื่อง
Oligoscan
ปัจจุบัน ร่างกายของเราได้รับสารโลหะหนักเข้าไปโดยไม่รู้ต้ว ซึ่งมาจากสภาพแวดล้อม อากาศ สารเคมีจากการทำงาน เครื่องสำอาง การรับประทานอาหาร น้ำ หรือแม้แต่วัสดุที่ใช้อุดฟันบางชนิด ซึ่งทำให้เกิดภาวะการสะสมของสารโลหะหนักในร่างกาย มีผลทำให้ไปยับยั้งการดูดซึมของแร่ธาตุ จนทำให้ร่างกายขาดแร่ธาตุที่จำเป็น ทั้งยังส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับสารพิษโลหะหนักออกจากร่างกาย ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการอ่อนเพลีย ภูมิต้านทานทำงานบกพร่อง ปวดศีรษะ หรือนอนไม่หลับ ผื่นหรือสิวเรื้อรัง เหนื่อยง่าย โรคเรื้อรังต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้น การตรวจสารโลหะหนัก จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้เรารับรู้ได้ว่าเรามีโลหะหนักสะสมอยู่มากน้อยเพียงใด
การตรวจระดับสารพิษโลหะหนัก วิตามินและแร่ธาตุในเนื้อเยื่อ ด้วยเครื่อง Oligoscan
โอลิโกสแกน (Oligoscan) เป็นการใช้ค่าการดูดกลืนแสงในการวิเคราะห์ธาตุและแร่ธาตุที่จำเป็น 20 ชนิดในร่างกาย ซึ่งเป็นการตรวจหาข้อบกพร่อง และการวัดโลหะหนักที่เป็นพิษ 14 ชนิดในร่างกายผ่านเนื้อเยื้อที่มือสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ และทุกคนสามารถตรวจ Oligoscan ได้โดยที่ไม่ต้องเจาะเลือดและได้ผลที่รวดเร็วใครบ้างที่ควรตรวจ Oligoscan

  • ผู้ที่เติบโตหรือใช้ชีวิตบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นพิษ หรืออยู่ใกล้แหล่งที่มีมลภาวะทางอากาศ เช่น PM 2.5 เป็นต้น
  • ผู้ที่ต้องสัมผัสสารเคมีในชีวิตประจำวัน เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยากำจัดวัชพืช เป็นต้น
  • ผู้ที่รับประทานอาการแปรรูปเป็นประจำ เช่น ขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไส้กรอก น้ำอัดลม เป็นต้น
  • ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำหรือเคยติดสารเสพติด
  • ผู้ที่ต้องสัมผัสสารเคมีในชีวิตประจำวันทั้งที่บ้านและที่ทำงาน เช่น ช่างทำความสะอาด ช่างทำผม แม้กระทั่งเครื่องสำอาง ย้อมสีผม หรือทาเล็บเป็นประจำ เป็นต้น
  • ผู้ที่มีภาวะทางร่างกายผิดปกติเรื้อรังหลาย ๆ ระบบ เช่น ปวดศีรษะเรื้อรัง นอนไม่หลับ เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ภูมิแพ้ประจำ เป็นต้น


โลหะหนักล้วนอยู่รอบตัวเราในชีวิตประจำวัน ทำให้การป้องกันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ดังนั้น การตรวจสารโลหะหนัก จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้เรารับรู้ได้ว่าเรามีโลหะหนักสะสมอยู่มากน้อยเพียงใด เพื่อช่วยในการวางแผนดูแลสุขภาพได้อย่างครบถ้วยและยั่งยื่นWellness and Anti-Aging Center 

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 08:00 – 18:00 น.


ปรึกษาปัญหาสุขภาพและสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่

Go to top