Bangpakok Hospital

ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

 

ตรัยญา สถาบันสุขภาพและความงามชั้นนำของประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภายในงาน DPU Wellness Showcase จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานชั้นนำด้าน Wellness ทั้งในไทยและต่างประเทศ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และกรมการแพทย์แผนไทยและทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้าน Wellness และร่วมงานการเปิด DPU Wellness center อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพแบบครบวงจรครั้งแรกในมหาวิทยาลัยเอกชน ทั้งศาสตร์การแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก ชะลอวัยความงาม รวมไปถึงบริการนวด สปา ฯลฯ

Go to top