Bangpakok Hospital

ร่วมพูดคุย เพื่อร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์กลางครัวและบริการอาหารพญ. พิมพ์ชนก บุษกรเรืองรัตน์ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา, คุณประณต บุษกรเรืองรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนการบริการ เครือบางปะกอก, ดร. สุดาทิพย์ ปิยะวี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดสถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา ได้ร่วมพบปะ พูดคุย และหารือในการร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์กลางครัวและบริการอาหาร ระหว่างโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก โรงพยาบาลปิยะเวท และสถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา

 


ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 


Go to top