Bangpakok Hospital

ทีมแพทย์ของเรา

พจ. ชมภูนุช สวัสดิ์ทวีกุล

ศูนย์การแพทย์ทางเลือก

ความเชี่ยวชาญ

แพทย์แผนจีน

การศึกษาและวุฒิ

  • การแพทย์แผนจีนบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
  • TCM Department Medical College, Xiamen University - China
  • ประกาศนียบัตรอบรมการฝังเข็ม, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • ประกาศนียบัตรอบรมอายุรกรรมทั่วไปและการฝังเข็ม, คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว กรุงเทพ
  • ประกาศนียบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฐมพยาบาลและการรักษาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย", มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ประกาศนียบัตรอบรมนวดไทยแก้อาการ 372 ชั่วโมง, กระทรวงสาธารณสุข

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
09.00 - 17.00
แพ็คเกจและโปรโมชั่น
แพ็คเกจของเรา

1,800.-

ฝังเข็ม

การฝังเข็มจากแพทย์ผู้ชำนาญการทางด้านแผนจีนที่สามารถช่วยปรับสมดุลเพื่อระบายความร้อน เพิ่มการไหลเวียนของเลือด เสริมสารน้ำและสารจำเป็นต่าง ๆ ให้กับร่างกายเพื่อเตรียมรับพลังธรรมชาติจากฤดูร้อน

1,200.-

ครอบแก้ว

เป็นวิธีการรักษาโดยใช้กระปุกมาลนไฟให้ร้อน เพื่อไล่อากาศออก จากนั้นครอบกระปุกลงบนผิวหนัง ซึ่งจะมีแรงดูดจากสุญญากาศทําให้เกิดเลือดคั่งขึ้นในบริเวณนั้น โดยอุปกรณ์ครอบจะติดแน่นกับบริเวณผิว พร้อมดึงกล้ามเนื้อ เส้นประสาท เส้นเลือด ที่อยู่ภายใต้บริเวณที่ครอบ ทําให้เกิดการกระตุ้นระบบประสาท ฮอร์โมน และทําให้ระบบไหลเวียนเลือดสมดุล

Go to top