Bangpakok Hospital

ทีมแพทย์ของเรา

พจ. ชมภูนุช สวัสดิ์ทวีกุล

ศูนย์การแพทย์ทางเลือก

ความเชี่ยวชาญ

แพทย์แผนจีน

การศึกษาและวุฒิ

  • การแพทย์แผนจีนบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
  • TCM Department Medical College, Xiamen University - China
  • ประกาศนียบัตรอบรมการฝังเข็ม, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • ประกาศนียบัตรอบรมอายุรกรรมทั่วไปและการฝังเข็ม, คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว กรุงเทพ
  • ประกาศนียบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฐมพยาบาลและการรักษาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย", มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ประกาศนียบัตรอบรมนวดไทยแก้อาการ 372 ชั่วโมง, กระทรวงสาธารณสุข

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
09.00 - 17.00
แพ็คเกจและโปรโมชั่น
แพ็คเกจของเรา

1,600.-

ฝังเข็ม

การฝังเข็มจากแพทย์ผู้ชำนาญการทางด้านแผนจีนที่สามารถช่วยปรับสมดุลเพื่อระบายความร้อน เพิ่มการไหลเวียนของเลือด เสริมสารน้ำและสารจำเป็นต่าง ๆ ให้กับร่างกายเพื่อเตรียมรับพลังธรรมชาติจากฤดูร้อน

Go to top