Bangpakok Hospital

รู้ก่อนป้องกันโรคด้วยการตรวจ DNA       ในปัจจุบัน คนไทยยังไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของคนไทย หรือแม้แต่โรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน หัวใจ ความดันสูง  ไขมันสูง เป็นต้น การตรวจ DNA จึงเป็นการตรวจอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถบอกความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ เพื่อช่วยวางแผนและวิเคราะห์สุขภาพในอนาคต อาทิ ความเสี่ยงการเกิดโรค วิตามินและสารอาหาร ความไวต่ออาหารแต่ละชนิด และการลดน้ำหนัก ซึ่งการตรวจ DNA จะช่วยให้เรารับรู้ความเสี่ยงตั้งแต่เริ่มต้น จึงทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม

การตรวจ DNA สามารถช่วยให้ รับรู้เรื่องอะไรบ้าง

 • หาความเสี่ยงด้านสุขภาพและโรคเรื้อรังต่าง ๆ
 • รู้จักตัวคุณทะลุปรุโปร่ง เรียนรู้ว่าดีเอ็นเอมีอิทธิพลต่อคุณสมบัติและความสามารถเฉพาะบุคคลอย่างไร
 • วิเคราะห์การตอบสนองต่อยา หลีกเลี่ยงผลข้างเคียงจากยาและการเลือกรับประทานยาให้เหมาะสม
 • วางแผนการดูแลสุขภาพได้อย่างตรงจุด เช่น การเลือกรับประทานอาหารและการปรับโปรแกรมออกกำลังกายให้เหมาะกับแต่ละคน
 • วิเคราะห์ความสามารถในการรับมือกับความเครียดและคุณภาพการนอนหลับของแต่ละคน
 • วิเคราะห์ปัญหาผิวหนังเฉพาะบุคคลและการดูแลรักษาผิวหนังให้เหมาะกับแต่ละคน
 • วิเคราะห์สภาวะทางอารมณ์และบุคลิก ความสามารถในการรับมือด้านอารมณ์
 • วิเคราะห์แนวโน้มโรคที่ส่งต่อทางพันธุกรรม เพื่อใช้ในการวางแผนการมีครอบครัวในอนาคต

 

ใครบ้างที่เหมาะกับการตรวจ DNA

 • ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งและต้องการตรวจหาความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง
 • ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ เส้นเลือดสมอง และต้องการตรวจหาความเสี่ยงในการเกิดโรค
 • ผู้ที่ต้องการวางแผนการดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคและเป็นแนวทางในการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต
 • ผู้ที่ต้องการวางแผนก่อนมีบุตร

การตรวจ DNA มีขั้นตอนอย่างไร

 • งดน้ำและอาหาร ก่อนทำการตรวจ อย่างน้อย 30 นาที
 • เก็บตัวอย่าง DNA จากน้ำลาย
 • ตอบแบบสอบถามทางด้านพฤติกรรมและด้านสุขภาพ
 • รับผลตรวจ

 

โดย พญ.สุวรรณี ศิริวิมลานันท์ 
แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
Wellness & Anti Aging Center
แพ็คเกจและโปรโมชั่น
แพ็คเกจของเรา

45,000.-

Premium DNA

ในปัจจุบัน คนไทยยังไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของคนไทย หรือแม้แต่โรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน หัวใจ ความดันสูง ไขมันสูง เป็นต้น การตรวจ DNA จึงเป็นการตรวจอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถบอกความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ เพื่อช่วยวางแผนและวิเคราะห์สุขภาพในอนาคต อาทิ ความเสี่ยงการเกิดโรค วิตามินและสารอาหาร ความไวต่ออาหารแต่ละชนิด และการลดน้ำหนัก ซึ่งการตรวจ DNA จะช่วยให้เรารับรู้ความเสี่ยงตั้งแต่เริ่มต้น จึงทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม

Go to top