Bangpakok Hospital

ตรัยญาและโรงพยาบาลปิยะเวท เป็นเกียรติมอบเงินสนับสนุนทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลไทย จำนวนเงินทั้งสิ้น 2 ล้านบาทนายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลปิยะเวท และ แพทย์หญิงพิมพ์ชนก บุษกรเรืองรัตน์ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญาเป็นเกียรติมอบเงินสนับสนุนทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลไทย จำนวนเงินทั้งสิ้น 2 ล้านบาท โดยโรงพยาบาลปิยะเวทมอบ 1 ล้านบาท และ สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญามอบ 1 ล้านบาท เพื่อสร้างแรงผลักดันและส่งกำลังใจให้กับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอล ในงาน "Thai Valleyball Fam Meet ครอบครัววอลเลย์บอลไทย หัวใจเดียวกัน"เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 โดยมี นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในครั้งนี้ด้วย

Go to top