Bangpakok Hospital

ศูนย์บริการทางจิตวิทยา ตรัยญา

ศูนย์บริการทางจิตวิทยา ตรัยญา 

ช่วยพัฒนาสุขภาพทางจิตใจและศักยภาพของบุคคลในทุกช่วงวัย โดยนักจิตวิทยาที่มีความรู้และความชำนาญการทางด้านจิตวิทยาที่หลากหลายและลึกซึ้ง พร้อมด้วยประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และทักษะทางจิตวิทยา เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพและให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ

เวลาทำการ
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 10:00 - 18:00 น.

บริการของเรา

  • บริการให้คำปรึกษาแบบนัดพบ (Private Meeting Consult)
  • บริการให้คำปรึกษาทางไกล (Tele Consult)

เทคโนโลยีหรือเครื่องมือในการรักษา

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัด
(Counselling and Psychotherapy Services)

พบนักจิตวิทยา เพื่อร่วมกันสำรวจทำความเข้าใจในประเด็นปัญหาและสร้างแนวทางในการแก้ปัญหา พัฒนาศักยภาพภายในตนเอง

 

การวัดและประเมินทางจิตวิทยา
(Psychological Testing and Assessments)

รับการประเมินและทดสอบคุณลักษณะเฉพาะบุคคล เพื่อเพิ่มความเข้าใจในตนเองและสร้างแนวทางในการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ในชีวิต

 

การฝึกอบรมทางจิตวิทยา
(Psychological Training Services)

เพิ่มองค์ความรู้และพัฒนาทักษะทางจิตวิทยาให้กับตนเอง โดยนักจิตวิทยามืออาชีพ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้มีวิชาชีพด้านการช่วยเหลือ

การเข้ารับบริการ

  • ติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ
  • ศูนย์บริการทางจิตวิทยา สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา
    โทร. 02-129-5500

 

Go to top