Bangpakok Hospital

จัดฟันตั้งแต่เด็ก ฟันเรียงสวย ยิ้มมั่นใจหลายคนคิดว่า การจัดฟันสามารถทำได้เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้น แต่แท้จริงแล้วการจัดฟันสามารถทำได้ตั้งแต่เด็ก เนื่องจากจะช่วยแก้ไขปัญหาความผิดปกติของฟันได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ช่วยแก้ไขปัญหาการพูดไม่ชัด ฟันผุ เหงือกร่น และช่วยปรับรูปหน้า ซึ่งการจัดฟันตั้งแต่เด็กจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการจัดฟันในตอนโตอีกด้วย

การจัดฟันเริ่มได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่

เด็กสามารถเริ่มจัดฟันได้ตั้งแต่อายุประมาณ 6 - 7 ขวบ ไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้เข้าสู่ช่วงวัยรุ่น และในกรณีที่เด็กมีฟันซ้อน ฟันเก หรือฟันห่าง มีปัญหาเรื่องการพูดออกเสียง การทำความสะอาดฟัน และความผิดปกติของการสบฟัน หรือตำแหน่งขากรรไกรที่ผิดปกติ หากคุณพ่อคุณแม่ไม่รีบดูแลรักษาตั้งแต่ตอนที่ลูกยังเป็นเด็ก อาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้

การจัดฟันในเด็กแบ่งออกเป็น 2 ระยะ

  • Interceptive Treatment : เป็นช่วงระยะการจัดฟันในเด็กที่ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาความผิดปกติบางอย่างภายในช่องปากและฟันให้เกิดขึ้นน้อยลงหรือไม่เกิดขึ้นเลย
  • Comprehensive Treatment : เป็นช่วงระยะการจัดฟันแบบแก้ไขทั้งหมด เช่น การจัดฟันแบบติดแน่น ใส่เส้นลวดในช่องปาก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

การเตรียมตัวของคุณพ่อคุณแม่ สำหรับการจัดฟันในเด็ก

ผู้ปกครองที่สงสัยว่าบุตรหลานของท่าน สมควรได้รับการจัดฟันหรือไม่ และเมื่อไหร่ วิธีการที่ง่ายและดีที่สุด คือการเข้ามาพบและปรึกษากับทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน เพราะจะได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีและได้ผลลัพธ์ที่น่าพึ่งพอใจ โดยทันตแพทย์จะเริ่มต้นตรวจสุขภาพช่องปาก ฟัน และขากรรไกรอย่างละเอียด เพื่อหาวิธีการแก้ไขอย่างเหมาะสมต่อไป

วิธีดูแลตัวเองหลังการจัดฟัน

  • แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หรือแปรงทุกครั้งหลังมื้ออาหารอย่างน้อย 30 นาที
  • ใช้ไหมขัดฟันและน้ำยาบ้วนปากทุกครั้งหลังการแปรงฟัน
  • หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดหรือแข็งเกินไป
  • มาปรับเครื่องมือตามที่ทันตแพทย์นัด
  • ใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน
  • พบทันตแพทย์เด็กเป็นประจำทุก 6 เดือน


โดย ทพ. ธนธร ทั่งทอง
Aesthetic Dental Center

Go to top