Bangpakok Hospital

7 วิธีสร้างความมั่นใจให้กับเด็ก Gen Alpha

     
       ในฐานะคนที่เป็นพ่อแม่ แน่นอนว่าอยากให้ลูก ๆ ได้เติบโตไปเป็นเด็กที่มีความมั่นใจ มีความคิดที่ดี มีความรับผิดชอบ และเคารพผู้อื่น การปลูกฝังหรือสอนให้ลูกสามารถคิดหรือทำอะไรด้วยตัวเองด้วยความมั่นใจ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ควรใส่ใจ ดังนั้นสถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา จึงมี 7 วิธีง่าย ๆ ที่จะช่วยให้พ่อแม่ปลูกฝังให้ลูกเข้าใจตัวเองและสร้างความมั่นใจให้กับลูก ดังนี้

  1. ให้ลูกได้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจ

       พ่อแม่ควรให้ลูก ๆ ได้มีสิทธิในการเลือกหรือตัดสินใจที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน อาจจะไม่ต้องเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก เริ่มจากเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ  เช่น การให้ลูกได้เลือกเสื้อผ้า ขนม อาหาร เป็นต้น ซึ่งการให้ลูกตัดสินใจ ไม่ได้แปลว่าให้ลูกรับผิดชอบสิ่งนั้นไปเลย แต่เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกได้อยู่ในส่วนหนึ่งในการตัดสินใจหรือเลือกสิ่งที่ตัวเองอยากได้ด้วยตนเอง ซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยได้ คือ การใช้คำถามปลายเปิด เพื่อถามความคิดเห็นลูกเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน อาทิเช่น ลูกคิดอย่างไรกับรายการโทรทัศน์นี้ เป็นต้น

  1. สอนให้ลูกรู้จักดูแลและป้องกันตัวเอง

       ไม่มีอะไรที่จะสำคัญไปกว่าการให้ลูกได้รู้จักและเรียนรู้ที่จะดูแลและป้องการตัวเอง พ่อแม่ควรให้ลูกได้รับรู้ว่าลูกมีสิทธิและพื้นที่ส่วนตัวเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจ เช่น การสอนให้ลูกรู้ว่า การที่โดนแตะเนื้อต้องตัว การโดนคุกคามทางเพศ หรือแม้แต่การโดนถูกคุกคามทางด้านคำพูด ถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ควรได้รับการกระทำเช่นนั้น ซึ่งเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น พ่อแม่จะต้องสอนให้ลูกบอกสิ่งที่พบเจอและสอนว่าการเจอแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงการให้ลูกรู้จักป้องกันตัวเองจากสิ่งเหล่านี้

  1. ให้ลูกได้เจอกับความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามวัย ภายใต้การสังเกตของพ่อแม่

       แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับพ่อแม่ที่จะให้ลูก ๆ ไปเผชิญกับความเสี่ยงที่ให้ลูกได้ตัดสินใจบางอย่างด้วยตัวเอง แต่บางครั้งพ่อแม่ก็จะต้องเชื่อใจลูกและให้ไปเผชิญกับความเสี่ยงบ้าง เพื่อให้ลูกได้ออกไปเติบโตและเผชิญกับโลกกว้าง เช่น ลูกที่เป็นวัยรุ่นต้องการที่จะออกไปกินข้าวนอกบ้านกับเพื่อน ๆ พ่อแม่อาจเปิดโอกาสให้ลูก ๆ ได้ออกไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตัวเอง โดยพ่อแม่อาจพูดคุยและสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่ลูก ๆ วางแผนไว้เพื่อรับทราบข้อมูลนั้น แต่ไม่ควรเข้าไปก้าวก่ายมากจนเกินไป

  1. สอนให้ลูกได้รู้จักทักษะทางสังคมและการสื่อสารที่เหมาะสม

       พ่อแม่ควรสอนให้ลูกมีทักษะทางสังคมและการสื่อสารอย่างเหมาะสม เพราะเมื่อลูก ๆ โตขึ้นการเข้าสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามวัย  พ่อแม่ควรเป็นตัวแบบให้ลูก ๆ ในการสื่อสารหรือพูดคุยด้วยเหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์เป็นสำคัญ

  1. ช่วยให้ลูกเข้าใจถึงสิ่งท้าทายที่จะเกิดขึ้นในชีวิต

       พ่อแม่ควรสอนให้ลูกได้เรียนรู้ว่าการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งท้าทายในชีวิตเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้เสมอ เพื่อให้ลูกเกิดความรู้สึกมั่นใจเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่คาดฝัน นอกจากนี้แล้วควรสอนให้ลูก ๆ เข้าใจว่าปัญหาต่าง ๆ สามารถแก้ไขได้หากลูกกล้าที่จะขอความช่วยเหลือ

  1. สอนให้เด็กมีความฝันที่ยิ่งใหญ่

       เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูก ๆ เข้ามาคุยด้วย พ่อแม่จะต้องสร้างความเชื่อและอย่าเพิ่งไปตัดสินความฝันของลูก พ่อแม่จะต้องผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกเข้าใจถึงความสามารถของตัวเองที่พ่อแม่เชื่อในตัวลูก ๆ ซึ่งการกระทำแบบนี้จะทำให้ลูก ๆ เกิดความมั่นใจในตัวเองและเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำในสิ่งที่ตัวเองฝันให้เป็นจริงได้

  1. สอนให้ลูกเข้าใจในความแตกต่างทางเพศ

       สอนให้ลูกเข้าใจว่า ไม่ว่าจะเพศไหนก็สามารถทำในสิ่งที่ใจเราต้องการได้ ไม่ได้มีการจำกัดว่าบทบาทไหนหรือหน้าที่อะไรเป็นของเพศหญิง เพศชาย หรือแม้แต่เพศทางเลือก ทุกคนสามารถเป็นตัวของตัวเองในสิ่งที่เราอยากเป็นได้ ดังนั้นการสอนให้ลูกเข้าใจเรื่องนี้ จะทำให้ลูกเข้าใจถึงความแตกต่างทางเพศมากขึ้น

โดย ผศ.ดร.สมบุญ จารุเกษมทวี
Mind Wellness Center
Go to top