Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
CALL CENTER

สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา จัดอบรมให้ความรู้กับแพทย์และพยาบาล

19 ก.พ. 2561

สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา จัดอบรมให้ความรู้กับแพทย์และพยาบาล 
รวมถึงพนักงานภายในสถาบัน หัวข้อเรื่อง "การรักษาโรค "Parkinson" โดยการฝังเข็มแผนจีน

     โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานภายในองค์กรรู้ และเข้าใจถึงการรักษาดูแลและป้องกันโรค Parkinson ได้ ทั้งนี้ทางผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงประโยชน์เมื่อพนักงานมีความตระหนักและเข้าใจ
     ได้เป็นอย่างดีแล้วยังสามารถแนะนำและให้ความรู้กับลูกค้าที่ใช้บริการภายในสถาบันสุขภาพและความงามตรัยญาได้ด้วย โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร
"อาจารย์จงคัง แซ่เจีย" แพทย์ผู้ชำนาญด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยอัลไซเมอร์และพาร์กินสัน ด้วยการฝังเข็มและสมุนไพรจีน โดยการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุมบอร์ดรูม ชั้น 3 สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา
Go to top
Copyright @ 2021 TRIA Medical Wellness All rights reserved.