Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
CALL CENTER

นักศึกษาพยาบาลจาก Paracelsus Medical University(PMU)เข้าดูงาน

8 มิ.ย. 2561

        วันนี้ทางสถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา ได้มีโอกาศต้อนรับ นักศึกษาพยาบาลจาก Paracelsus Medical University(PMU),institute of Nursing Science in Salzberg,Austria ที่ได้เข้าดูงานในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ได้ขอเข้าชมสถานที่และบริการต่างๆภายในสถาบันสุขภาพและความงาม ตรัยญา โดยทางสถาบันฯ ได้ทำการต้อนรับ และพาเข้าเยี่ยมชมในส่วนต่างๆ พร้อมทั้งมีการบรรยายจาก นพ.เสฎฐวุฒิ งามเมธิชัยวงศ์ แพทย์ประจำศูนย์ Health Care บรรยายรายละเอียดและยังแลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษาในครั้งนี้อีกด้วย โดยได้เข้าชมช่วงเช้าที่ผ่านมา
Go to top
Copyright @ 2021 TRIA Medical Wellness All rights reserved.