Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
CALL CENTER

แพทย์ของเรา

แพทย์จีน ชมภูนุช สวัสดิ์ทวีกุล
ความเชี่ยวชาญ: Anti-Aging Center

โรงพยาบาล:
TRIA
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์การแพทย์ชะลอวัย
ความเชี่ยวชาญ:
รักษาอาการปวดต่างๆ เช่น ออฟฟิตซินโดรม ข้ออักเสบ ไหล่ติด,รักษาอาการนอนไม่หลับ เครียด ซึมเศร้า,อัมพฤกษ์ อัมพาต,รักษาอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น ไซนัส ภูมิแพ้,รักษาเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง กระเพาะอาหารอักเสบ แผลในกระเพาะ
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

  • การแพทย์แผนจีนบัณฑิต วิทยาลัยทางเลือก, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • TCM DEPARMENT MEDICAL COLLEGE XIAMEN UNIVERSITY, ประเทศจีน
  • ประกาศนียบัตรอบรมฝังเข็มเวชศาสตร์ฟื้นฟู อายุรกรรมโรคไต สูตินรีเวช, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • ประกาศนียบัตรอบรมอายุรกรรมแพทย์ทั่วไป นวดทุยหนา และการจัดกระดูก, โรงพยาบาลหัวเฉียว
  • ประกาศนียบัครอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฐมพยาบาลและการรักษาการบาดเจ็บขากการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย” มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ประกาศนียบัตรอบรมนวดแผนไทย 372 ชั่วโมง, กระทรวงสาธารณสุข

Go to top
Copyright @ 2021 TRIA Medical Wellness All rights reserved.