Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
CALL CENTER

กินแต่พอดี ไม่มีเบาหวาน

16 ม.ค. 2563     กินแต่พอดี ไม่มีเบาหวาน  ด้วยการแบ่งจานอาหารทุกมื้อง่ายๆ กะด้วยสายตา คือ 2 : 1 : 1 ได้แก่ ผัก 2 ส่วน โปรตีน 1 ส่วน และคาร์โบไฮเดรต 1 ส่วน ซึ่งขนาดของจานต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 9 นิ้ว

 ผัก 2 ส่วน  ผู้ใหญ่ควรกินผัก 4-6 ทัพพี/วัน
     หนึ่งมื้อควรกินผักสด 2 ทัพพีหรือผักสุก 1 ทัพพี เช่น ฟักทองสุก 1 ทัพพี = คะน้าสุก 1 ทัพพี = แตงกวา 2 ผล ต้องเน้นผักให้หลากหลาย สะอาด ปลอดภัย เลือกปรุงโดยการอบ ลวก ต้ม ตุ๋น นึ่ง แทนการใช้กะทิหรือน้ำมัน เลี่ยงการปรุงที่มีรสหวาน เค็ม และมัน

 โปรตีน 1 ส่วน  ผู้ใหญ่ต้องการโปรตีนประมาณ 20 กรัม/มื้อ
     เน้นเนื้อสัตว์ปรุงสุกที่มีไขมันต่ำ ไม่ติดมัน ไม่มีหนัง เช่น เนื้อปลาไม่ติดหนัง 1 ชิ้น = ปลาทู ½ ตัว = อกไก่ 80 กรัม = หมูเนื้อแดง 1 ช้อนกินข้าว หรือ 100 กรัม = ไข่ไก่ครึ่งฟอง หรือไข่ขาว 6 ฟอง

     กินแต่พอดี ไม่มีเบาหวาน  ด้วยการแบ่งจานอาหารทุกมื้อง่ายๆ กะด้วยสายตา คือ 2 : 1 : 1 ได้แก่ ผัก 2 ส่วน โปรตีน 1 ส่วน และคาร์โบไฮเดรต 1 ส่วน ซึ่งขนาดของจานต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 9 นิ้ว

 ผัก 2 ส่วน  ผู้ใหญ่ควรกินผัก 4-6 ทัพพี/วัน 
     หนึ่งมื้อควรกินผักสด 2 ทัพพีหรือผักสุก 1 ทัพพี เช่น ฟักทองสุก 1 ทัพพี = คะน้าสุก 1 ทัพพี = แตงกวา 2 ผล ต้องเน้นผักให้หลากหลาย สะอาด ปลอดภัย เลือกปรุงโดยการอบ ลวก ต้ม ตุ๋น นึ่ง แทนการใช้กะทิหรือน้ำมัน เลี่ยงการปรุงที่มีรสหวาน เค็ม และมัน

 โปรตีน 1 ส่วน  ผู้ใหญ่ต้องการโปรตีนประมาณ 20 กรัม/มื้อ
     เน้นเนื้อสัตว์ปรุงสุกที่มีไขมันต่ำ ไม่ติดมัน ไม่มีหนัง เช่น เนื้อปลาไม่ติดหนัง 1 ชิ้น = ปลาทู ½ ตัว = อกไก่ 80 กรัม = หมูเนื้อแดง 1 ช้อนกินข้าว หรือ 100 กรัม = ไข่ไก่ครึ่งฟอง หรือไข่ขาว 6 ฟอง

 คาร์โบไฮเดรต 1 ส่วน  1 คาร์บมีปริมาตรคาร์โบไฮเดรตประมาณ 15 กรัม
     ในหนึ่งมื้อควรบริโภคคาร์โบไฮเดรตไม่เกิน 2-3 คาร์บ โดยอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง คือ ข้าว เส้นต่างๆ และผักที่มีแป้งมาก เช่น ข้าวโพด มันฝรั่ง มันเทศ ธัญพืช ถั่วเปลือกแข็ง เป็นต้น

1 คาร์บ = ข้าวสุก 1 ทัพพี = บะหมี่ 1 ก้อน = ขนมจีน 1 จับ = ข้าวเหนียว ½ ทัพพี = ขนมปัง 1 แผ่น = ข้าวโพด ½ ฝัก = เผือก 1 ทัพพี

     ควรเลือกข้าวไม่ขัดสี เช่น ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ หรือขนมปังโฮลวีท หากรับประทานผลไม้เป็นอาหารว่าง ให้ลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตในมื้อนั้นลง และเลือกผลไม้หวานน้อย

**ปริมาณอาหารที่ร่างกายต้องการในแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน แตกต่างกันตามเพศ วัย และกิจกรรม


     ในหนึ่งมื้อควรบริโภคคาร์โบไฮเดรตไม่เกิน 2-3 คาร์บ โดยอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง คือ ข้าว เส้นต่างๆ และผักที่มีแป้งมาก เช่น ข้าวโพด มันฝรั่ง มันเทศ ธัญพืช ถั่วเปลือกแข็ง เป็นต้น

1 คาร์บ = ข้าวสุก 1 ทัพพี = บะหมี่ 1 ก้อน = ขนมจีน 1 จับ = ข้าวเหนียว ½ ทัพพี = ขนมปัง 1 แผ่น = ข้าวโพด ½ ฝัก = เผือก 1 ทัพพี

     ควรเลือกข้าวไม่ขัดสี เช่น ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ หรือขนมปังโฮลวีท หากรับประทานผลไม้เป็นอาหารว่าง ให้ลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตในมื้อนั้นลง และเลือกผลไม้หวานน้อย

**ปริมาณอาหารที่ร่างกายต้องการในแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน แตกต่างกันตามเพศ วัย และกิจกรรม

Go to top
Copyright @ 2021 TRIA Medical Wellness All rights reserved.